MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů - Sdružení místních samospráv ČR. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

 

          V našem regionu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. probíhal od 1. 9. 2014 do 30.11.2015 projekt s názvem „MAS jako           nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které           obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost           (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. je partnerem.

          Cílem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS.

 

Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s, byla vybrána 3 témata. Šlo o:

          • Dopravu a veřejnou dopravní obslužnost
          • Protipovodňová opatření, krizový management
          • Politiku zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností

Během projektu vznikla:

          • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.

          • Publikace Jak se vám líbí náš venkov - Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

          • Strategie spolupráce obcí MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., kterou si můžete stáhnout zde.
 

Během realizace projektu proběhla tato setkání:

Evropské fondy a MAS (polopatě) a podruhé - pro NUTS Jihovýchod 8.10.2015 v Brně

pozvánka a program

2. kulatý stůl pro starosty obcí dne 14.9.2015 na MěÚ Humpolec

Zápis

Prezentace SSO - MAS

Prezentace SSO  za externího dodavatele výstupů projektu

program

1. kulatý stůl pro starosty obcí dne 9.2.2015 na MěÚ Humpolec

zápis

program

Evropské fond a MAS polopatě - pro NUTS Jihovýchod 20.1.2015 v Brně

program

 

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky, jak je vidět na následující mapě.

Odkaz na SMS ČR

Odkaz na informační zpravodaj SMS ČR

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím