MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Humpolecku IV

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. realizuje v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Humpolecku IV“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008351 (dále jen MAP IV). Projekt je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský a navazuje na realizované projekty MAP I, II a III.
Hlavním záměrem projektu MAP IV je podpora společného plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání mateřských škol, základních škol a dalších subjektů vzdělávání v území ORP Humpolec. Projekt vychází z již vytvořených partnerství a díky rozvoji další kooperace bude nepřerušeně pokračovat nastavená spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpoří se vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Dobře nastavená a fungující spolupráce jednotlivých aktérů vede ke zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání.

Základními cíli projektu jsou:

  1. prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání,
  2. zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území,
  3. zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor, který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizaci projektu.

V rámci projektu budou vytvořeny 3 pracovní skupiny sestávající se z odborníků na danou oblast:

  • pracovní skupina pro financování,
  • pracovní skupina pro nové formy vzdělávání,
  • pracovní skupina pro rovné příležitosti.


Kontakty na realizační tým projektu:

Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D., hlavní manažerka projektu
e-mail: map@humpolecko.cz, tel.: 603 844 551

Mgr. Helena Markvartová, koordinátorka aktivit projektu
e-mail: map@humpolecko.cz, tel.: 774 508 052

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím