Síť dalšího vzdělávání na venkově

   

Společnost pro rozvoj Humpolecka pro Vás ve školním roce 2014/2015 připravila blok vzdělávacích kurzů, které jsou vyučovány v Základní škole Želiv a v Základní škole Jiřice. Kurzy se střídají každé úterý v Želivě a v Jiřicích, tedy každých 14 dní v jedné obci. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do 4 tematických programů:

                                    • Finanční gramotnost
                                    • Spotřebitelská gramotnost
                                    • Základy podnikání
                                    • Základní ICT dovednosti

V prvním pololetí proběhl program Finanční a Spotřebitelské gramotnosti a první přednáška  z programu Základy podnikání na téma Formy podnikání, založení firmy.

V druhém pololetí, které začíná 10.2. 2015 od 17:00 hodin v Želivě, pokračuje program Základy podnikání čtyřmi přednáškami na téma Finanční řízení, Daňový systém, Marketing podniku a Management podniku. V modulu Finanční řízení si účastníci osvojí financování podniku a zdroje financování. Seznámí se se zpracováním finanční analýzy - zadluženost, likvidita a dozví se o pojmech jako cash flow, náklady, výnosy, hospodářský výsledek.  V modulu Daňový systém se seznámí s pracovně právními vztahy, způsobem odměňování, výpočtem mezd a mzdovou evidencí, s problematikou cestovních náhrad a daní přímých (vč. přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob) a nepřímých (vč. přiznání k DPH). Modul Marketing podniku účastníkům nastíní průzkum trhu, marketingový mix (výrobek, cena, distribuce, propagace), výrobkové portfolio a marketingové strategie a modul Management podniku nabídne pohled do úkolu manažera (úrovně řízení a styly řízení, rozhodování, metody pro podporu rozhodování, plánování, organizování, vedení zaměstnanců a jejich motivace, komunikace a kontrola).

Kurzy začínají vždy od 17:00 hodin a trvat 2 hodiny včetně přestávky. Přednášejí zkušení lektoři z Akademie Světlá nad Sázavou. Vzdělávací akce jsou zdarma a také zdarma bude zajištěno drobné občerstvení pro účastníky kurzů. Navíc účastníkům, kteří se účastní i dalších kurzů, proplatíme cestu hromadnou dopravou/autobusem.

Nositelem projektu je Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov.

Přijďte se vzdělávat a zvýšit tak Vaše profesní kompetence.

Harmonogram vzdělávacích kurzů ve školním roce 2014/2015 ke stažení.

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím