Místní akční skupina na Humpolecku

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA, Z.S.

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. je zapsaný spolek s předmětem činnosti:

 • rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací atd.
 • vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky
 • koordinace mezi subjekty pracujícími v oblasti rozvoje regionu
 • zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje
 • navrhovat a vyhlašovat výzvy na realizaci projektů týkajících se rozvoje, zkvalitňování služeb a další dle požadavků a potřeb obcí, členů společnosti, fyzických i právnických osob
 • poradenství v oblasti získávání dotací a grantů z různých krajských, státních nebo evropských zdrojů
 • propagace regionu
 • soustřeďování finančních prostředků formou dotací na financování cílů společnosti
 • přerozdělování finančních prostředků dle vyhlašovaných schémat (výzev) k podání žádostí o podporu
 • spolupráce se subjekty se stejnou nebo podobnou náplní činnosti

 

METODA LEADER

Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie od roku  1991. Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale" - v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku". Metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru.

 

 

Základní principy metody LEADER:

 • Přístup zdolanahoru - lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu prostřednictvím tzv. místní akční skupiny (MAS). Místní akční skupinu tvoří zástupci obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol i jednotliví aktivní občané. Díky přístupu zdola a zapojení místních aktéru jsou posilovány místní lidské zdroje a sounáležitost lidí s místem, kde žijí.
 • Partnerství veřejných a soukromých subjektů - v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).
 • Realizace místní rozvojové strategie – každá MAS zpracovává a realizuje místní rozvojovou strategii svého území. Strategie zahrnuje společné vize aktérů z území MAS. Strategie se realizuje pomocí projektů, které uspokojují skutečné potřeby území a vedou k místnímu rozvoji.
 • Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – projekty realizované na základě místní strategie, jsou založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Strategie a projekty MAS propojují různé typy aktivit např. investiční projekty se vzdělávacími akcemi apod., čímž vzniká spolupráce mezi aktéry v regionu působící.
 • Podpora inovativních projektů - MAS při realizaci svých strategických plánů uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zaváděním v regionu nových služeb, produktů nebo přístupů.
 • Vytváření sítí místních partnerství a spolupráce - MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, v Evropě prostřednictvím Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova tzv. ELARD.


Brožura LEADER v kraji Vysočina, ve které najdete příklady zrealizovaných projektů s podporou místních akčních skupina v kraji Vysočina. Seznamte se s metodou LEADER v praxi.

Brožura LEADER v kraji Vysočina

 

ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Celkem má území MAS rozlohu 228 km2 s 17.114 obyvateli. Hustota obyvatel v tomto regionu činí 75 obyvatel/km2. 21 obcí z tohoto regionu je sdruženo do sdružení obcí - Svazek obcí mikroregionu Zálesí. Na zájmovém území ještě působí Mikroregion Želivka, sdružuje 4 obce – Jiřice, Hojanovice, Koberovice, Vojslavice.

Administrativní členění území MAS Humpolecka je na interaktivní mapě.

Název obce Kontaktní adresa OÚ Oficiální web obce
Budíkov Budíkov 4, 396 01 Humpolec http://www.obecbudikov.cz
Bystrá Bystrá 50, 396 01 Humpolec http://www.obecbystra.cz
Čejov Čejov 191, 396 01 Humpolec http://www.obeccejov.eu
Hojanovice Hojanovice 50, 396 01 Humpolec http://www.hojanovice.cz
Horní Rápotice Horní Rápotice 51, 396 01 Humpolec http://www.hornirapotice.cz
Hořice Hořice 47, 396 01 Humpolec http://www.obec-horice.cz
Humpolec Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec http://www.mesto-humpolec.cz
Ježov Ježov 33, 396 01 Humpolec http://www.obecjezov.cz
Jiřice Jiřice 17, 396 01 Humpolec http://www.obec-jirice.cz
Kaliště Kaliště 92, 394 51 Kaliště http://www.obeckaliste.cz
Kejžlice         Ke Světlé 161, 394 52 Kejžlice http://www.kejzlice.cz
Koberovice Koberovice 42, 396 01 Humpolec http://www.koberovice.cz
Komorovice Komorice 50, 396 01 Humpolec http://www.komorovice.cz
Mladé Bříště Mladé Bříště 16, 394 43 Mladé Bříště http://www.mladebriste.cz
Mysletín Mysletín 36, 396 01 Humpolec http://www.mysletin.cz
Píšť Píšť 4, 396 01 Humpolec http://www.obecpist.cz
Proseč  Proseč 24, 396 01 Humpolec http://www.prosecuhumpolce.cz
Řečice Řečice 37, 396 01 Humpolec http://www.obec-recice.cz
Sedlice Sedlice 67, 396 01 Humpolec http://www.obecsedlice.cz
Senožaty Senožaty 166, 394 56 Senožaty http://www.senozaty.cz/cs
Staré Bříště Staré Bříště 22, 396 01 Humpolec http://www.starebriste.cz
Syrov Syrov 13, 396 01 Humpolec http://www.obecsyrov.cz
Vojslavice Vojslavice 40, 396 01 Humpolec http://www.vojslavice.cz
Vystrkov  Vystrkov 90, 396 01 Humpolec http://www.obecvystrkov.cz
Želiv  Želiv 320, 394 44 Želiv http://www.obeczeliv.cz

Vybrané fotografie z území místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím