Osvojování schopností

Program rozvoje venkova v opatření III. 4.1 Získávání dovedností, animace a provádění se zaměřuje na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. Jde o nové opatření Programu rozvoje venkova, v rámci něhož bude MAS získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí. Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou. V neposlední řadě bude MAS rozdělovat získané prostředky mezi své žadatele z regionu Humpolecka.


Povinnými výstupy, které každý příjemce dotace musí v rámci projektu zrealizovat, jsou:

  • Podklady pro zpracování analytické a strategické části ISÚ pro území působnosti místního partnerství na období 2014-2020.
  • Kompletně zpracovaná implementační část ISÚ, jako je schéma a popis organizační struktury místního partnerství, statuty a jednací řády, apod.
  • Minimálně jedna uskutečněná informační nebo propagační akce pro veřejnost a jeden vydaný informační materiál o činnosti.
  • Funkční internetové stránky místního partnerství obsahující aktuální informace.
  • Realizace tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí.

Místní akční skupina v rámci projektu „Osvojování schopností“ vyhlásila tzv. tréninkovou výzvu  na dotace pro společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní akce. Přihlášeno bylo dohromady 7 projektů s celkovou požadovanou výší dotace 81 958,- Kč, z nichž výběrová komise schválila k podpoře 4 projekty. Konkrétně se jednalo o Městské kulturní a informační středisko Humpolec s projektem Věda v muzeu, obec Jiřice s Rozsvěcením vánočního stromu, Ing. Helena Kottová s Rozsvěcením vánočního stromu MŠ a Ing. arch. Monika Čermáková s projektem ,,LABORATOŘ“ kulturní a společenské oživení města. Mezi vybrané projekty bylo následně rozděleno 50.600 Kč.

 

Projekt Věda v muzeu

V rámci projektu se konalo 6 přednášek, které se tematicky výrazně lišily. Během každé přednášky měli návštěvníci k dispozici občerstvení.

  

 

Rozsvěcení vánočního stromu Jiřice

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Jiřicích, který je na pozemku farního úřadu v blízkosti kostela sv. Jakuba. Vlastnímu rozsvícení předcházel doprovodný program žáků základní školy v Jiřicích, proslov pana faráře o významu adventní doby a Vánoc a vystoupení kapely, která zahrála koledy.

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu MŠ

Předmětem akce bylo rozsvícení vánočního stromu v areálu MŠ Bambi kindergarten. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení a výstava betlémů, které vytvořily děti společně s učitelkami MŠ. Celou akci doprovázela živá hudba.

 

 

Projekt ,,LABORATOŘ“ kulturní a společenské oživení města

Předmětem projektu byl cyklus přednášek, promítání a výstav. Projekt byl zrealizován v opuštěné administrativní budově ČML. Cílem bylo popularizovat současnou architekturu a vzbudit zájem o umění.

  

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím