LEADER ČR 2007

Investiční Program LEADER ČR byl schválen ministrem zemědělství dne 16. prosince 2004 na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. Jako součást rozpočtu MZe byly v roce 2007 vyčleněny pro Program LEADER ČR prostředky ve výši 59 859 000 Kč.
Základním cílem Programu je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských území a aktéry na místní úrovni úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě.
Program byl určen venkovským mikroregionům s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000 a s hustotou osídlení do 120 obyvatel/km2 a s vyloučením měst nad 25 000 obyvatel. Zvýhodněny byly zejména mikroregiony s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování a projekty umístěné v obcích do 2000 obyvatel. Více informací o programu naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.

Pomocí programu LEADER ČR rozdělila Společnost pro rozvoj Humpolecka na území MAS dotace v úhrnné výši 2 310 000 Kč.

Realizované projekty

Pořízení strojového vybavení pro zimní a letní údržbu komunikací a jejich okolí

Zemědělské družstvo Vysočina Želiv pořídilo z dotace traktor JONH DEER s radlicí pro zimní údržbu, s mulčovačem a s čelním nakladačem.

Technické vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí

Občanské sdružení Čtveráci z Mladých Bříšť nakoupilo z přidělené dotace vybavení, které slouží pro kulturní a společenské akce např. pouť v Mladých Bříštích.

Pořízení vybavení pro rozvoj hipoturistiky na Humpolecku

Jezdecký klub KORZÁR získal z programu LEADER 12 ks mobilních koňských boxů, časomíru a další vybavení pro svou činnost. Vybavení je používáno při jezdeckých závodech např. Zlatá podkova a další.

Zlepšení prostředí pro život v obcích v mikroregionu

Svazek obcí mikroregionu Zálesí z finančních prostředků pořídil skútr na úpravu zimních běžeckých tras o celkové délce cca 109 km na území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Dále bylo v rámci projektu vystavěno oplocení u dětského hřiště v obci Horní Rápotice a byla zakoupena traktorová sekačka pro údržbu veřejného prostranství v Ježově. Celkové náklady projektu činily 792 431 Kč.

Sekačka pro úpravu travnatých ploch pro obec Jiřice a místní část Speřice

Žadatel o dotaci obec Jiřice získala novou sekačku pro údržbu travnatých ploch v obci Jiřice a místní části Speřice v hodnotě 120 000 Kč.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím