1. Výzva PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí k podpoře - 1. výzva PRV - oprava bodů

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí k podpoře - 1. výzva PRV

Zápis z jednání Rady spolku 27. 2. 2018

Zápis z jednání Výběrové komise 26. 2. 2018

Seznam přijatých žádostí na MAS v rámci 1. výzvy PRV

Pozvánka na jednání Výběrové komise 20. 2. 2018

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

 

1. VÝZVA MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 

Oznamujeme, že dne 15. 12. 2017 byla vyhlášena první výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

Vyhlášeny byly tyto čtyři Fiche s následujícími alokacemi:

Fiche 1 - Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců - 1.000.000 Kč
Fiche 2 - Investice do konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů - 1.000.000 Kč
Fiche 3 - Rozvoj lesnické infrastruktury - 1.860.000 Kč
Fiche 4 - Podpora nezemědělského podnikání - 6.100.000 Kč

 

Termín vyhlášení výzvy: 15. prosince 2017

Termín zahájení příjmu žádostí: 15. ledna 2018

Termín ukončení příjmu žádostí: 29. ledna 2018

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

 

1. Výzva MAS:

Text 1. Výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - PRV

Pozvánka na seminář k 1. Výzvě MAS 4. 1. 2018

 

Přílohy 1. Výzvy MAS:

Znění vypsaných Fichí a  přílohy, které se dokládají k žádosti o dotaci:

Fiche č. 1 - Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít) 

Fiche č. 2 - Investice do konkurenceschopnosti zpracoování zemědělských produktů (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

Fiche č. 3 - Rozvoj lesnické infrastruktury (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

Fiche č. 4 - Podpora nezemědělského podnikání (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

  1. Povinná příloha č. 1 - Vazba na venkovskou turistiku

 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017

 

Dokumenty k 1. Výzvě MAS:

Interní postupy PRV a Etický kodex

Pravidla PRV 19.2.1

 

Dokumenty důležité pro podání žádosti o dotaci:

Návod na získání přístupu do Portálu farmáře - informace a žádost o přístup

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci a RO SZIF

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře od 5. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014–2020)

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k výběrovým zadávacím řízením přes PF

Postup pro doplnění ŽoD, vypořádání nedostatku přes PF

 

Dokumenty pro Výpočet finančního zdraví:

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím PF

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

 

Další dokumenty:

Příručka pro publicitu

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím