Řídící výbor

ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II, je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizace Projektu. Jeho posláním je plánování, tvorba, schvalování a realizace MAP II. Složení zastupuje všechny dotčené instituce na ORP Humpolec, tak i za Kraj Vysočina. Vše v čele s předsedou schvaluje a rozhoduje. Řídícímu výboru se zodpovídá jak Realizační tým, tak Pracovní skupiny.

Složení ŘV

 • Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. - zástupce RT MAP,
 • Xenie Zemanová - zástupce zřizovatele škol,
 • Mgr. Iveta Neradová (ZŠ Senožaty), Mgr. Helena Kahounová (ZŠ Hálkova Humpolec) - zástupci za vedení škol,
 • Mgr. Ivana Bártlová (ZŠ Hradská Humpolec) - zástupce za učitele,
 • Bc. Lenka Krbcová (ZŠ Hálkova Humpolec) - zástupci ze školních družin,
 • Bohdan Petrovič, DiS. (ZUŠ Gustava Mahlera) - zástupce ze základní umělecké školy,
 • Mgr. Miroslava Lisá (SVČ Humpolec) - zástupce organizace střediska volného času, která působí na území MAP,
 • Ludimila Trnková (Městská knihovna Humpolec) - zástupce organizace neformálního vzdělávání, která působí na území MAP,​
 • Ing. Jana Hadravová MPA - zástupce KAP,
 • Mgr. Markéta Festová - zástupce rodičů,
 • Stanislav Adamec (obec Řečice) - zástupce obce, která nezřizuje školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,
 • Mgr. Pavel Hrala - zástupce ORP,
 • Bc. Soňa Baueršímová - zástupce NPI ČR Jihlava
 •  

Členové ŘV

Členové ŘV (aktualizováno 15. 12. 2022)

1. ustavující setkání ŘV 28. 6. 2022

2. jednání ŘV 19. 10. 2023 - hlasování per rollam

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím