O projektu

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III NA HUMPOLECKU


MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. realizuje v období od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2023 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na Humpolecku“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022880.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Díky projektu bude nepřerušeně pokračovat nastavená spolupráce zřzovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpoří se vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Aktivity projektu:

  • Rozvoj a aktualizace MAP - cílem je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství. Výsledkem je aktualizace dokumentu MAP.
  • Evaluace procesu místního akčního plánování - cílem je vyhodnotit procesy partnerství, účinnost přínosů a dosavadních aktivit na podporu rozvoje partnerství a rozvoje kapacit na území, pro které byl MAP zpracování - MAP I, MAP II, MAP III. 

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor, který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizaci projektu.


V rámci projektu budou vytvořeny následující 4 pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

  • PS pro financování
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rovné příležitosti

 

Síť místních lídrů/expertů v území


Podívejte se na náš Facebook k projektu 

 

Kontakty na realizační tým projektu:

Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D., hlavní manažerka projektu
e-mail: map@humpolecko.cz, tel.: 603 844 551

Ing. Martina Krčilová, odborná manažerka projektu
e-mail: info@humpolecko.cz, tel.: 739 426 320

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím