Snídaně starostů

1. Snídaně starostů - 15. 6. 2018

V pátek 15. 6. 2018 proběhla vůbec první snídaně starostů. Tento koncept by měl sloužit jako neformální setkání zástupců obcí, na kterém si můžou sdělit svoje momentální problémy, úspěchy či si mezi sebou poradit. Zároveň se dozvědí o dění v MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o plánovaných výzvách na žádosti o dotaci, o kterou by mohli požádat. Doufáme, že se tento formát uchytí a další snídaně budou probíhat i v budoucnu.

Na první snídani se starostové dozvěděli o vyhlašených a připravovaných výzvách pro rok 2018 a 2019, které MAS připravuje. Zároveň byli informováni o projektech Komunitního plánu sociálních služeb a MAP II, které se do budoucna plánují. 

 

 

 

2. Snídaně starostů - 30. 11. 2018

V pátek 30. listopadu 2018 proběhla 2. Snídaně starostů. Akce se uskutečnila v Hotelu Kotyza a sešlo se celkem 13 zástupců obcí.

Byla jim představena činnost MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a její působení v ORP Humpolec. Současně stím byli informováni o službách, které MAS pro obce nabízí, o vyhlášených a připravovaných výzvách a již podpořených projektech přes MAS. Na závěr byly probrány projekty Komunitní plán sociálních služeb a MAP II, které se chystají do budoucna.

 

 

 

 

3. Snídaně starostů - 7. 6. 2019

V pátek 7. 6. 2019 proběhla již 3. Snidaně starostů tentokrát v zasedací místnosti Coworkingového družstva Spolu. Zúčastnilo se 11 starostů z celkových 25 obcí v ORP Humpolec.

Starostové byli infomováni o vyhlášených a připravovaných výzvách MAS pro obce. V rámci diskuse byly projednány možnosti dotace z nového článku 20 PRV, kde byly prokonzultovány jednotlivé body a vybrány oblasti podpory.

V rámci programu proběhla i fokusní skupina v rámci Evaluace strategie MAS (SCLLD) - střednědobé hodnocení SCLLD.

Zástupcům obcí jsme odprezentovali i přehled čerpání finančních prostředků z výzev MAS a požádali je o zaslaní jejich investičních záměrů na rok 2020 a 2021 pro lepší plánování výzev.

 

 

 

 

4. Snídaně starostů - 16. 12. 2019

V pondělí 16. 12. 2019 MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka uspořádala 4. Snídaně starostů. Zástupci obcí se sešli v Coworkingovém družstvu Spolu. 

Starostové byli infomováni o postupu vyhlášení článku 20 PRV, do kterého si budou moc podat své projekty v roce 2020. Byly zopakovány jednotlivé vybrané oblasti podpory a dále byly prezentovány jednotlivá kritéria a bodové ohodnocení. 

Přesně v tento den byla před 15 lety byla založena humpolecká MAS. Proto byla v rámci Snídaně starostů prezentována i krátká prezentace o vzniku, historii a úspěšných projektech podpořené přes MAS. 

 

5. Snídaně starostů - 31. 7. 2020

V pátek 31. 7. 2020 se uskutečnila 5. Snidaně starostů pořadaná naší MAS. I tentokrát byl o snídani zájem a dorazilo 12 starostů či zástupců obce z celkových 25 obcí v našem území. Hlavním tématem byla 5. výzva PRV, do které si mohou podat žádost o dotaci právě obce či neziskové společnosti. Účastníkům byly znovu představeny podporované oblasti a vysvětleny podmínky pro podání žádosti. Zároveň jsme ukázali, jak vypadá formulář pro žádost o dotaci. Podle reakcí bude o výzvu velký zájem. 

 

6. Snídaně starostů - 28. 5. 2021

Jako již tradičně tak i tentokrát se v pátek 28. 5. 2021 uskutečnila v pořadí 6. snídaně starostů. Hlavním tématem bylo představení 7. výzvy PRV, která je zaměřena na rozvoj obcí. Výzvy bude vyhlášena 1. června. Starostové si mohou požádat o dotaci na veřejné prostranství, hasiče, knihovny či kulturní zařízení. 

 

7. Snídaně starostů - 17.9. 2021

Sedmá snídaně starostů byla zaměřena na představení nového programového období 2021 - 2027. 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím