6. výzva MAS – OPZ - Prorodinná opatření II.

Rádi bychom upozornili všechny potencionální žadatele, že dne 24. 4. 2019 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - Slaďování rodinného a profesního života II. Finanční alokace výzvy je 2.189.830 Kč. 

Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Slaďování rodinného a profesního života II. (OPZ)

Oprávnění žadatelé: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Datum vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 04. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 05. 2019, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 2.189.830 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 400.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2.189.830 Kč 

Podporované aktivity (viz příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit):

A1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
A2) Příměstské tábory
B) Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy MAS

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty OPZ:

Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu startegií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14+

 

Dokumenty MAS:

Stanovy MAS

Etický kodex

 

Hodnocení ŽoD

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

Dokumenty po Výběrové komisi MAS:

Zápis z Výběrové komise MAS 21. 2 . 2020 - opakované

Zápis z Výběrové komise MAS 18. 6. 2019

 

Dokumenty po Radě MAS:

Zápis z Rady MAS 24. 2. 2020 - opakované 

Zápis z Rady MAS 27. 5. 2019

 

Seznam schválených žádostí o podporu

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím