6. výzva MAS – OPZ - Prorodinná opatření II.

Rádi bychom upozornili všechny potencionální žadatele, že dne 24. 4. 2019 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - Slaďování rodinného a profesního života II. Finanční alokace výzvy je 2.189.830 Kč. 

Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Slaďování rodinného a profesního života II. (OPZ)

Oprávnění žadatelé: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Datum vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 04. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 05. 2019, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 2.189.830 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 400.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2.189.830 Kč 

Podporované aktivity (viz příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit):

A1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
A2) Příměstské tábory
B) Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy MAS

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty OPZ:

Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu startegií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14+

 

Dokumenty MAS:

Stanovy MAS

Etický kodex

 

Hodnocení ŽoD

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

Dokumenty po Výběrové komisi MAS:

Zápis z Výběrové komise MAS 18. 6. 2019

 

Dokumenty po Radě MAS:

Zápis z Rady MAS 27. 5. 2019

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím