Výzvy MAS

Vyhodnocení a vyúčtování akce

Finanční vyúčtování dotace

Vyhodnocení akce

Seznam vybraných/nevybraných žádostí z tréninkové výzvy

Seznam vybraných/nevybraných žádostí v tréninkové výzvě

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Výzva

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. vyhlašuje

tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Tréninková výzva MAS

Formulář žádosti o dotaci

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k tisku

Preferenční kritéria

Metodika hodnocení projektů

Vzor vyplněné žádosti