Výzvy MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

 

AVÍZO 1. VÝZVY MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

!Jedná se o předběžné informace, které mohou být před vyhlášením výzvy změněny

Oznamujeme, že bude vyhlášena první výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2016–2020 v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

Předpokládáme vyhlášení těchto čtyř Fichí s následujícími alokacemi:

Fiche 1 - Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců - 1.000.000 Kč
Fiche 2 - Investice do konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů - 1.000.000 Kč
Fiche 3 - Rozvoj lesnické infrastruktury - 1.860.000 Kč
Fiche 4 - Podpora nezemědělského podnikání - 6.100.000 Kč

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 1. prosince 2017

Předpokládaný termín zahájení příjmu žádostí: 15. ledna 2018

Předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí: 29. ledna 2018 ve 12:00 hodin.

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: manager@humpolecko.cz

Tato zpráva slouží pouze jako avízo výzvy pro usnadnění přírpavy podkladů k podání žádosti. Závazné informace budou zveřejněny při vyhlášení výzvy.

Přílohy:

Text avíza 1. výzvy PRV

Pravidla PRV 19.2.1

Návod pro příhlášení do Portálu farmáře

 

 

 

 

 

NEAKTUÁLNÍ, JIŽ UZAVŘENÉ VÝZVY

Vyhodnocení a vyúčtování akce

Finanční vyúčtování dotace

Vyhodnocení akce

Seznam vybraných/nevybraných žádostí z tréninkové výzvy

Seznam vybraných/nevybraných žádostí v tréninkové výzvě

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Výzva

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. vyhlašuje

tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Tréninková výzva MAS

Formulář žádosti o dotaci

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k tisku

Preferenční kritéria

Metodika hodnocení projektů

Vzor vyplněné žádosti