Řídící výbor

ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II, je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizace Projektu. Jeho posláním je plánování, tvorba, schvalování a realizace MAP II. Složení zastupuje všechny dotčené instituce na ORP Humpolec, tak i za Kraj Vysočina. Vše v čele s předsedou schvaluje a rozhoduje. Řídícímu výboru se zodpovídá jak Realizační tým, tak Pracovní skupiny.

Složení ŘV

 • Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. - zástupce RT MAP,
 • Mgr. Alena Kukrechtová - zástupce zřizovatele škol,
 • Mgr. Iveta Neradová (ZŠ Senožaty), Mgr. Helena Kahounová (ZŠ Hálkova Humpolec) - zástupci za vedení škol, 
 • Mgr. Ivana Bártlová (ZŠ Hradská Humpolec) - zástupce za učitele,
 • Bc. Dana Nováková (ZŠ Želiv), Petra Havlová (ZŠ Hálkova Humpolec) - zástupci ze školních družin, 
 • MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS. (ZUŠ Gustava Mahlera) - zástupce ze základní umělecké školy,
 • Mgr. Miroslava Lisá (SVČ Humpolec) - zástupce organizace střediska volného času, která působí na území MAP,
 • Ludimila Trnková (Městská knihovna Humpolec) - zástupce organizace neformálního vzdělávání, která působí na území MAP,​
 • Ing. Jana Hadravová MPA - zástupce KAP,
 • Mgr. Markéta Festová - zástupce rodičů,
 • Stanislav Adamec (obec Řečice) - zástupce obce, která nezřizuje školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,
 • Karel Kratochvíl - zástupce ORP,
 • Bc. Soňa Baueršímová - zástupce NPI ČR Jihlava

1. ustavující setkání ŘV 20. 5. 2019

2. setkání ŘV 3. 12. 2019

3. setkání ŘV 29. 6. 2020

4. setkání ŘV 9. 3. 2021

5. setkání ŘV 6. 12. 2021

6. setkání ŘV 23. 3. 2022

Schválené dokumenty Řídícím výborem

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím