1. Výzva IROP

1. VÝZVA  MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Kulturní dědictví z programu IROP (Integrovaný regionální operační program)

Oznamujeme, že dne 22. 12. 2017 byla vyhlášena první výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 55 „ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1“.

V rámci výzvy je podporována pouze aktivita Památky.

Poskytovaná dotace pro tuto výzvu je 3.000.000 Kč.

Výše dotace: 95 %

Minimální výše způsobilých výdajů: 300.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 3.157.895 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 22. prosince 2017

Termín zahájení příjmu žádostí: 22. prosince 2017

Termín ukončení příjmu žádostí: 9. února 2018, 14:00 hod.

 

Podporovaná aktivita - Památky:

Budou podpořeny tyto aktivity:

  • Obnova památek
  • Restaurování části památek a mobiliářů
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
  • Digitalizace památek a mobiliářů
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Podporované památky v území MAS:

  • Želivský klášter
  • Kostel sv. Jiří v Řečici

Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

 

Pozvánka na seminář 17. 1. 2018

Seznam přijatých žádostí na MAS v rámci výzvy

Seznam schválených žádostí po kontrole FN a P

Pozvánka na zasedání Výběrové komise k první výzvě IROP.

Seznam vybraných/nevybraných projektů - po VH 11. 4. 2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 11. 4. 2018

Seznam doporučených projektů - po Radě spolku 16. 4. 2018

Zápis z jednání Rady spolku - 16. 4. 2018

 

Výzva MAS a její přílohy:

1. Výzva MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Potřebné dokumenty:

Osnova studie proveditelnosti - Kulturní památky

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 55

Pravidla ŘO:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 55)

Výzva ŘO IROP č. 55 - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Odkaz na výzvu č. 55 ŘO IROP

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím