8. Výzva OPZ - Sociální podnikání III.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje 8. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální podnikání III. (OPZ)

Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Datum vyhlášení výzvy: 24. 9. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 2.641.700 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 400.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2.641.700 Kč

 

Podporované aktivity (viz příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit):

1) Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - Integrační sociální podnik

2) Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - Environmentální sociální podnik

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy MAS

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporavaných aktivit

Příloha č. 3: Podnikatelský plán

Příloha č. 4: Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 5: Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik

Příloha č. 6: Finanční plán

 

Další dokumenty OPZ:

Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také nepřímými náklady 
- platná od 17. 6. 2019

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná od 17. 6. 2019

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14+ - platné od 31. 5. 2019

 

Dokumenty MAS:

Stanovy MAS

Etický kodex OPZ

 

Hodnocení ŽoD:

Seznam přijatých žádostí 

 

Dokumenty po Výběrové komisi MAS:

Zápis z Výběrové komise MAS 3. 12. 2019

 

Dokumenty po Radě MAS:

Zápis z Rady MAS 13. 12. 2019

 

Seznam schválených žádostí 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím