8. výzva PRV

Seznam doporučených/nedoporučených žádostí 8. výzva PRV - Výběrová komise 16. 5. 2022

Seznam přijatých žádostí 8. výzva PRV

 

V pondělí 14. 2. 2022 byla vyhlášena osmá výzva Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova. V této výzvě bude možné rozdělit 4 miliony Kč. Vyhlášena bude Fiche č. 7 - tzv. čl. 20 Rozvoj obcí.

 

Číslo fiche Název fiche Vazba Fiche na článek nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 8. výzvu
7 Rozvoj obcí

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičská zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

4 058 990,- Kč

Výtah z pravidel PRV (verze březen 2022)

 

Termín vyhlášení výzvy:                        14. února 2022

Termín zahájení příjmu žádostí:            14. února 2022

Termín ukončení příjmu žádostí:           13. dubna 2022

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje:

Mgr. Pavel Hrala - vedoucí pracovník MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz a kancelář MAS http://humpolecko.cz/kontakt

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:

Datum Čas Místo konání
18.3.2022 8:00 Zasedací místnost kavárny Cowork:S, Hradská 280, Humpolec 

Pozvánka na seminář pro žadatele - 18. 3. 2022 v 8:00

 

8. VÝZVA MAS

Text 8. výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - PRV

 

Znění vypsané Fiche a přílohy, které se dokládají k žádosti o dotaci:

Fiche č. 7 - Rozvoj obcí (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

 

Požadované přílohy - Fiche č. 7

a) Veřejná prostranství v obcích 

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

- Zároveň se jako příloha přiloží část plánu/programu rozvoje obce/obcí, kde je napsáno, že projekt je v souladu.

 

b) Mateřské a základní školy

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

- Zároveň se jako příloha přiloží část plánu/programu rozvoje obce/obcí, kde je napsáno, že projekt je v souladu.

- Informativní výpis ze školského restříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS)

 

c) Hasičské zbrojnice

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

- Zároveň se jako příloha přiloží část plánu/programu rozvoje obce/obcí, kde je napsáno, že projekt je v souladu.

- Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů.

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

- Zároveň se jako příloha přiloží část plánu/programu rozvoje obce/obcí, kde je napsáno, že projekt je v souladu.

 

Pomocné dokumenty pro podání žádosti o dotaci:

Počet obyvatel v obcích (k 1. 1. 2021)

Seznam podpořených projektů z programového rámce PRV MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. v programovém období 2014 - 2020

 

Dokumenty k 8. výzvě MAS:

Interní postupy a Etický kodex

Pravidla PRV 19.2.1 - Obecná i specifikcá pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - Aktuální k 29. 11. 2021

 

Dokumenty důležité pro podání žádosti o dotaci:

Návod na získání přístupu do Portálu farmáře: Informace k přístupu do PF a Žádost o přístup na Portál farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvlášeními omezeními

- jsou zde v příloze č. 1 vypsány všechny obce v ČR vč. oblasti, do které spadají (vyplňuje se v ŽoD na straně F - bod 6. Oblast intervence (podle sídla podniku)).

Postup pro doplnění ŽoD, vypořádání nedostatku přes PF

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k výběrovým zadávací řízením přes PF

 

Dokumenty pro Výpočet finančního zdraví:

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím PF

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

 

Další dokumenty:

Příručka pro publicitu

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Nejčastější dotazy ze semináře ke článku 20

 

Účtování dotace

Účelové znaky

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím