8. výzva IROP - Sociální bydlení

UKONČENÍ 8. VÝZVY IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Oznamujeme, že dnes 11.12. 2018 byla ukončena 8. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 85 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. Text výzvy IROP č. 85 a další dokumenty jsou k dispozici ZDE.

8. výzva - Seznam přijatých žádostí o dotaci

Alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 1 052 608,947 Kč.

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 052 608,947 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 7. 11. 2018

Termín zahájení příjmu žádostí: 7. 11. 2018 od 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí: 10. 12. 2018 do 14:00

Typy podporovaných projektů: Sociální bydlení

Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na e-mailu: info@humpolecko.cz

 

Výzva MAS a její přílohy:

Text 8. výzvy MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

Potřebné dokumenty - jsou ve specifických pravidlech výzvy č. 85:

Osnova studie proveditlenosti

Souhlasné stanovisko obce

 

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 85

 

Pravidla ŘO IROP:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP) verze 1.11 - platnost od 15. 5. 2018

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 85)

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím