7. Výzva IROP - Komunitní centra

Seznam přijatých žádostí o dotaci 7. výzva IROP - Komunitní centra

Pozvánka na seminář k 7. výzvě IROP - 4. 10. 2018

 

Oznamujeme, že dne 21. 9. 2018 byla vyhlášena sedmá výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD. Text výzvy IROP č. 62 a další dokumenty jsou k dispozici ZDE. 

Alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 7 368 421,053 Kč.

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 7 368 421,053 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 21. 9. 2018

Termín zahájení příjmu žádostí: 21. 9. 2018 od 8:00

Termín ukončení příjmu žádostí: 2. 11. 2018 do 14:00

Typy podporovaných projektů: Rozvoj komunitních center

Oprávnění žadatelé:

- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na e-mailu: info@humpolecko.cz

Výzva MAS a její přílohy:

Text 7. výzvy MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Potřebné dokumenty:

Studie proveditlenosti

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 62

Pravidla ŘO IROP:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP) verze 1.11 - platnost od 15. 5. 2018

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 62) 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím