6. Výzva MAS IROP - Psychiatrická péče

Seznam přijatých žádostí o dotaci 12. 10. 2018

Pozvánka na seminář k 6. výzvě - 3. 10. 2018

 

6. VÝZVA MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - IROP - Psychiatrická péče

Oznamujeme, že dne 10. 9. 2018 byla vyhlášena šestá výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 71 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. Dokumenty k výzvě č. 71 jsou zde.

Poskytovaná dotace pro tuto výzvu je 850.000 Kč.

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů: 100.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 894 736,842 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 10. 9. 2018

Termín zahájení příjmu žádostí: 10. 9. 2018 od 8:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí:12. 10. 2018 do 14:00 hodin

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

Podporována bude aktivita: Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Typy podporovaných projektů:

Vybavení mobilních komunitních týmů

- Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výzva MAS a její přílohy:

Text 6. Výzvy MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

Potřebné dokumenty:

P 7 - Podklady pro hodnocení projektu

P 10 - Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky

P 11 - Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

P 12 - Vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny

 

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - nové

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 71

 

Pravidla ŘO:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP) verze 1.11, platnost od 15. 5. 2018

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 71) verze 1.1, platnost od 22. 11. 2017

Výzva ŘO IROP č. 71 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - platnost od 22. 11. 2017.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím