5. výzva IROP - územní studie 2

5. VÝZVA MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - IROP - Územní studie 2

Oznamujeme, že dne 16. 7. 2018 byla vyhlášena pátá výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 45 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. Dokumenty k výzvě č. 45 jsou zde.

 

Poskytovaná dotace pro tuto výzvu je 800.000 Kč.

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů: 100.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 842.105,26 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 16. 7. 2018

Termín zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2018 od 8:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 do 14:00 hodin 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

 

Podporována bude aktivita: Územní studie.

Typy podporovaných projektů:

Pořízení územních studií zaměřených na veřejnou dopravní infrastrukturu, na veřejnou technickou infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

Podpora pořízení a zpracování v případě územních studií je směřována na správní obvod obce s rozšířenou působností.

Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností - tj. ORP Humpolec

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam doporučených projektů k podpoře po Věcném hodnocení - Výběrová komise 19. 11. 2018

Seznam doporučených a nedoporučených žádostí k financování - Rada MAS 26. 11. 2018

 

Výzva MAS a její přílohy:

Text 5. Výzvy MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

Potřebné dokumenty:

Podklady pro hodnocení žádosti - Územní studie

 

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - nové

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 45

 

Pravidla ŘO:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP) verze 1.11 - platnost od 15. 5. 2018

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 45) verze 1.1 - platnost od 12. 8. 2016

Výzva ŘO IROP č. 45 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - platnost od 12. 8. 2016

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím