4. výzva OPZ - sociální služby a sociální začleňování

Seznam přijatých žádostí

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje 4. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)

Oprávnění žadatelé: Místní akční skupina, Obce, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení.

Datum vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 4.379.710 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 400.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 4.379.710 Kč

 

Podporované aktivity (viz příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit):

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování

1.1. Sociální služby

1.2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

2.1. Komunitní sociální práce

2.2. Komunitní centra

 

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Dokumenty výzvy:

Text 4. výzvy MAS

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3: Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 4: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 5: Údaje o sociální službě

Příloha č. 6: Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7: Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

 

Další dokumenty OPZ:

Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14+

 

Dokumenty MAS:

Stanovy MAS

Etický kodex

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím