4. Výzva IROP - Školy

4. VÝZVA MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů

Oznamujeme, že dne 13. 7. 2018 byla vyhlášena čtvrtá výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva byla vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 68. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. Dokumenty k výzvě č. 68 jsou zde.

 

Alokace výzvy činí 3.684.210 Kč.

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů: 200.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 3.684.210 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 13. 7. 2018 

Termín zahájení příjmu žádostí: 13. 7. 2018 od 8:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí: 3. 9. 2018 do 14:00 hodin

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

 

Podporovány budou tyto aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (MŠ)

  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných
škol

  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci 3. 9. 2018

Seznam doporučených projektů k podpoře po Věcném hodnocení - Výběrová komise 19. 11. 2018

Seznam doporučených a nedoporučených žádostí k financování - Rada MAS 26. 11. 2018

 

Výzva MAS a její přílohy:

Text 4. Výzvy MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

 

Potřebné dokumenty:

Studie proveditelnosti - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Studie proveditelnosti - Infrastruktura základních škol

Studie proveditelnosti - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Studie proveditelnosti - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - nové

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 68

 

Pravidla ŘO:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP) verze 1.11 - platnost od 15. 5. 2018

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 68) verze 1.2 - platnost od 3. 5. 2018

Výzva ŘO IROP č. 68 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - platnost od 3. 5. 2018

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím