3. výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti I.

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje 3. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Podpora zaměstnanosti I. (OPZ)

Oprávnění žadatelé: Místní akční skupina, Obce, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení.

Datum vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 2.189.850 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 400.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2.189.850 Kč

 

Podporované aktivity (viz příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit):

1) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

2) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

3) Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

4) Podpora prostupného zaměstnávání

 

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Dokumenty výzvy:

Text 3. výzvy MAS

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty OPZ:

Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14+

 

Dokumenty MAS:

Stanovy MAS

Etický kodex

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím