3. Výzva IROP - Doprava

3. VÝZVA MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Doprava - IROP (Integrovaný regionální operační program)

Oznamujeme, že plánujeme vyhlášení třetí výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva bude vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 53. UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD. Dokumenty k výzvě č. 53 jsou zde.

Podporovány budou pouze aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.

Poskytovaná dotace pro tuto výzvu je 6.000.000 Kč.

Výše dotace: 95 %

Minimální výše způsobilých výdajů: 100.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 6.315.789,47 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 7. května 2018

Termín zahájení příjmu žádostí: 7. května 2018 od 8:00 hodin 

Termín ukončení příjmu žádostí: 15. června 2018 do 14:00 hodin 

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

Seznam doporučených a nedoporučených žádostí k financování - Rada MAS 29. 10. 2018

Seznam doporučených projektů k podpoře po Věcném hodnocení - Výběrová komise 18. 9. 2018

Seznam schválených žádostí po kontrole FN a P

Seznam přijatých žádostí 

Pozvánka na seminář pro žadatele 8. 6.2018

Výzva MAS a její přílohy:

Text 3. Výzvy MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Potřebné dokumenty:

Studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

Studie proveditelnosti - Cyklodoprava

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - nové

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 53

Pravidla ŘO:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP) verze 1.10.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 53) verze 1.1.

Výzva ŘO IROP č. 53 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Odkaz na výzvu č. 53 ŘO IROP

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím