3. Výzva PRV

Seznam schválených Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV - Rada spolku 13. 8. 2018.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV - Výběrová komise 18. 7. 2018

Seznam přijatých žádostí 3. výzva PRV

3. VÝZVA MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA


Dne 23. 4. 2018 byla vyhlášena třetí výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

V této výzvě bude možné rozdělit celkem 10.000.371 Kč. Vyhlášeno bylo šest Fichí s následujícími alokacemi:

F.   Název Fiche Článek Alokace dané Fiche pro 3. výzvu
1   Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců   17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 706 000 Kč
2   Investice do konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů   17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 255 000 Kč
3   Rozvoj lesnické infrastruktury

  17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura

1 860 000 Kč
4

  Podpora nezemědělského podnikání

  19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4 820 371 Kč
5

  Budování a obnova infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas

  25 (NIL) - Neproduktivní investice v lesích

1 359 000 Kč
6

  Podpora lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů

  26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1 000 000 Kč

 

Termín vyhlášení výzvy: 23. 4. 2018

Termín zahájení příjmu žádostí: 28. 5. 2018

Termín ukončení příjmu žádostí: 11. 6. 2018

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

 

3. Výzva MAS:

Text 3. Výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - PRV

Pozvánka na seminář k 3. výzvě PRV

Přílohy 3. Výzvy MAS:

Znění vypsaných Fichí a  přílohy, které se dokládají k žádosti o dotaci:

Fiche č. 1 - Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

Fiche č. 2 - Investice do konkurenceschopnosti zpracoování zemědělských produktů (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

Fiche č. 3 - Rozvoj lesnické infrastruktury (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

Fiche č. 4 - Podpora nezemědělského podnikání (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

  1. Povinná příloha č. 1 - Vazba na venkovskou turistiku - v případě, že projekt je zaměřen na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)

Fiche č. 5 - Budování a obnova infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

Fiche č. 6 - Podpora lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů (pro otevření tohoto souboru je nutné ho nejprve stáhnout do počítače a poté otevřít)

 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1) - pomůcka pro určení kategorie podniku:

Definice malých a středních podniků

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017 - aktuální statistika platná ke dni 23. 4. 2018 vyhlášení výzvy

 

Dokumenty ke 3. Výzvě MAS:

Interní postupy a Etický kodex

Pravidla PRV 19.2.1

 

Dokumenty důležité pro podání žádosti o dotaci:

Návod na získání přístupu do Portálu farmáře: informace k přístupu a Žádost o přístup na Portál farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci a RO SZIF

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře od 5. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014–2020)

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k výběrovým zadávacím řízením přes PF

Postup pro doplnění ŽoD, vypořádání nedostatku přes PF

 

Dokumenty pro Výpočet finančního zdraví:

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím PF

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

 

Další dokumenty:

Příručka pro publicitu

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím