2. Výzva IROP

2. VÝZVA MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Územní studie - IROP (Integrovaný regionální operační program)

Oznamujeme, že dne 22. 12. 2017 byla vyhlášena druhá výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO IROP č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - integrované projekty CLLD“. Dokumenty k výzvě č. 45 jsou zde.

Podporována je pouze aktivita Územní studie.

Poskytovaná dotace pro tuto výzvu je 500.000 Kč.

Výše dotace: 95 %

Minimální výše způsobilých výdajů: 100.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 526.315 Kč

 

Termín vyhlášení výzvy: 22. prosince 2017

Termín zahájení příjmu žádostí: 22. prosince 2017

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. ledna 2018, 14:00 hod.

 

Podporovaná aktivita - Územní studie:

  • Bude podpořeno pořízení územních studií zaměřených na veřejnou dopravní infrastrukturu.
  • Oprávnění žadatelé:Obce s rozšířenou působností - tj. ORP Humpolec

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytuje: Mgr. Pavel Hrala - manažer MAS na tel. č. +420 607 690 513 či na emailu: info@humpolecko.cz

 

Pozvánka na seminář 4. 1. 2018

Seznam přijatých žádostí na MAS v rámci výzvy

 

Výzva MAS a její přílohy:

2. Výzva MAS IROP

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Potřebné dokumenty:

Podklady pro hodnocení žádosti - Územní studie

Další dokumenty:

Interní postupy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Postup pro podání žádosti v MS - výzva č. 45

Pravidla ŘO:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (pro všechny výzvy IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (Výzva č. 45)

Výzva ŘO IROP č. 45 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím