1. Výzva OPZ - Slaďování rodinného a profesního života I.

Seznam přijatých žádostí

 

Upozorňujeme na modifikaci výzvy Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Slaďování rodinného a profesního života I. (OPZ) č. 587/03_16_047/CLLD_16_01_086. 

Původní termín ukončení příjmu žádostí byl posunut z 30.11.2018 12:00 hodin na nový termín 11. 01. 2019 12:00 hodin.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Slaďování rodinného a profesního života I. (OPZ)

Oprávnění žadatelé: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Datum vyhlášení výzvy: 20. 8. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 8. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 2.189.830 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 400.000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2.189.830 Kč Kč

 

Podporované aktivity (viz příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit):

A1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
A2) Příměstské tábory
B) Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková)

 

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Dokumenty výzvy:

Text výzvy MAS

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty OPZ:

Výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14+

 

Dokumenty MAS:

Stanovy MAS

Etický kodex

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím