Stanovy místní akční skupiny

Dne 16. 06. 2015 schválila Valná hromada MAS úpravy ve stanovách spolku.

Stanovy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka