Podklady k jednání

Podklady k jednání Valné hromady MAS 28. 11. 2016

Pozvánka

Podklady k jednání

6. Rozpočet MAS 2016, výhled rozpočtu MAS 2017

7. Doplnění SCLLD, posudky, zápis hodnotící komise IROP, kontrolní list, zápis hodnotící komise OPZ

11. Výroční zpráva MAS 2015

12. Interní postupy MAS