Podklady k jednání

Podklady k jednání Valné hromady MAS 4. 12. 2017

Pozvánka

Rozpočet MAS 2017

Výhled rozpočtu na rok 2018

Zápis z kontroly KMV 2017

Zápis z inventarizace majetku

Výroční zpráva MAS 2016

Stanovy MAS - v režimu změn

Harmonogram výzev MAS - PRV, IROP, OPZ

Prezentace VH 4.12.2017