Organizační struktura MAS

Rada spolku = Programový výbor

Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jménem Rady spolku jedná předseda Rady spolku, případně místopředseda. Předsedou Rady spolku je společnost PTL, s. r. o. (zástupce PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), místopředsedou je Město Humpolec (zástupce Mgr. Alena Kukrechtová).

Náplň činnosti 

 • Volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 • Koordinuje činnost spolku.
 • Svolává Valnou hromadu minimálně jednou ročně.
 • Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady.
 • Rozhoduje o přijetí člena spolku a vyloučení člena spolku.
 • Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.
 • Schvaluje výzvy k předkládání žádostí o dotaci;
 • Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.
 • Schvaluje/vybírá projekty k podpoře/realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise
 • Schvaluje dílčí aktualizace strategie MAS (integrovaných plánů, programových rámců apod.)
 • Schvaluje rozpočet spolku.
 • Rozhoduje o vytvoření a zrušení zájmových skupin.
 • Schvaluje vnitřní směrnice a předpisy MAS (směrnice k účetnictví, jednací řády MAS, pracovní řád apod.)

Složení Rady spolku - Programového výboru

 č. Organizace  Jméno zástupce  Sektor  Zájmová skupina
 1. Město Humpolec  Mgr. Alena Kukrechtová  veřejný sektor  Obce
 2. PTL, s.r.o. Senožaty  PhDr. Ing. Vít Skála, PhD.  podnikatelský sektor  Podnikatelé
 3. Obec Želiv  Vlasta Dolejšová  veřejný sektor  Obce
 4. Medou, z.s.  Mgr. Zuzana Žaloudková  neziskový sektor  Neziskové organizace
 5. A. F. C. Humpolec  Václav Duben  neziskový sektor  Sport
 6. ZUŠ G. Mahlera Humpolec  Josef Jirků  veřejný sektor  Veřejné organizace
 7. Fyzická osoba, Mladé Bříště  Ing. Patrik Sukdolák  soukromý sektor  Občané
 8. TJ Jiskra Humpolec  Jiří Šimek  neziskový sektor  Neziskové organizace
 9. Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec  P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.  neziskový sektor  Církve

 

Složení Výběrové komise

Organizace Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina
Obec Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk veřejný sektor Obce
ZOD Hořice Ing. František Novák soukromý sektor Podnikatelé
SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s.  Ing. Jan Mácha soukromý sektor Sport
Obec Jiřice  Miroslav Jirků veřejný sektor Obce
Čtveráci, z.s  Jiří Koubek soukromý sektor Neziskové organizace
ZŠ Hálkova  Mgr. Václav Strnad veřejný sektor Veřejné organizace
Sbor dobrovolných hasičů Píšť  Josef Jelínek soukromý sektor Neziskové organizace
Náhradníci:      
Castrum o.p.s.  Pavel Koubek soukromý sektor Neziskové organizace
Obec Staré Bříště Ing. Mgr. Václav Honzl veřejný sektor Obce
Fyzická osoba, Mgr. Irena Krčilová Mgr. Irena Krčilová soukromý sektor Občané
Obec Kejžlice Václav Zástěra veřejný sektor Obce

Předsedou výběrové komise je Obec Senožaty zástupce pan Mgr. Zdeněk Vaněk.

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru

Organizace  Jméno zástupce  Sektor  Zájmová skupina
Fyzická osoba, Humpolec  Ing. Tereza Machková  soukromý sektor  Občané
MěKIS  Marcela Kubíčková  veřejný sektor  Veřejné organizace
Obec Hojanovice  Jaroslav Němeček  veřejný sektor  Obce

 

Valná hromada

Valná hromadu je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Do kompetencí Valné hromady zejména spadá:

 • Schvaluje stanovy spolku, rozhoduje o změnách stanov spolku.
 • Zřizuje a volí členy Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru, určuje počet jejich členů, působnosti a pravomoci těchto orgánů, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
 • Schvaluje SCLLD  území MAS.
 • Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území posobnosti MAS.
 • Valná hromada je dozorovým orgánem nad realizací strategie SCLLD a dalších strategických programů území.
 • Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, případně zavedení mimořádného členského příspěvku na určité období.
 • Rozhoduje o fúzi spolku.
 • Rozhoduje o zrušení spolku.
 • Jmenuje likvidátora při zániku spolku.

Organizační struktura MAS

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím