Odkazy

 

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky, o.s. 

 

Ministerstvo zemědělství

Kraj Vysočina 

     

 

Státní zemědělský intervenční fond

 

Město Humpolec

Městské kulturní a informační středisko Humpolec