Interní dokumenty

Směrnice MAS Humpolecka

 02/2013 Směrnice pro vyhlášení výzvy

 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Jednací řády

 Jednací řád MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

 Jednací a organizační řád výběrové komise MAS

 Etický kodex člena výběrové komise MAS

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku