Aktuality

Sázíme budoucnost - dotace na listnaté stromy
Sázíme budoucnost - dotace na listnaté stromy

Stromy jsou pro krajinu velmi důležité. Nejenom, že vytvářejí kvalitní veřejný prostor, ale především vyrovnávají teplotní extrémy, zlepšují kvalitu ovzduší a slouží k zadržování vody v krajině.

Nově vysázené stromy budou dostupné, bezpečné a atraktivní místo pro členy místní komunity. Projekty se musí realizovat na veřejně přístupných místech.

Z tohoto důvodu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výzvu pro předkládání žádostí. 

Předmětem je výsadba stanoviště vhodných druhů listnatých stromů. Např.:

 • sady
 • aleje
 • zelené oázy
 • remízky
 • větrolamy
 • solitéry.

Výzva je vyhlášena od 14. 10. 2019 až do 31. 8. 2020 (nejpozději do vyčerpání alokace).

Oprávnění žadatelé: všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, kromě politických stran a hnutí.

Podpora je ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů.

Minimální výše podpory je 20 000 Kč.

Maximální výše podpory je 250 000 Kč (na jeden projekt).

Dotace je poskytována na:

 • pořízení stromů a materiál přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo,...).
kategorie stromu pořízení stromu pořízení závlahy
listnatý strom (obvod v 1 m: 8-10 cm) 1 500 Kč/ks 1 000 Kč/ks
listnatý strom (obvod v 1 m: 10-12 cm) 3 000 Kč/ks 1 000 Kč/ks
listnatý strom (obvod v 1 m: 12 cm a více) 4 000 Kč/ks 1 000 Kč/ks
 • pořízení technologie pro závlahu
 • zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru (max 50 000 Kč)
 • zajištění veřejné publicity (max 50 Kč)

 

Není možné financovat:

 • práce spojené s výsadbou - je potřeba, aby se do výsadby nových stromů zapojili dobrovolníci z místní komunity bez nároku na honorář
 • kácení stromů
 • pořízení nebo pronájem nástrojů či nářadí

 

Dokumenty potřebné při podání žádosti o dotaci:

 • odborný posudek
 • souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu a to na dobu udržitelnosti projektu (tj. 10 let od ukončení výsadby).

 

Znění výzvy je dostupné ZDE.

Manuál k výsadbě stromů ZDE

Více informací je uvedeno na straně www.sazimebudoucnost.cz 

<< Zpět na předchozí stránku

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím