Aktuality

Probíhá příjem žádostí do 3. a 4. výzvy OPZ
Probíhá příjem žádostí do 3. a 4. výzvy OPZ

V pondělí 17. 9. 2018 byly vyhlášeny další dvě výzvy MAS z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Výzva "Podpora zaměstnanosti" je zaměřena na snížení nezaměstnanosti v regionu Humpolecka prostřednictvím podpory prostupného zaměstnávání, přípravy osob ke vstupu/návratu na trh práce a dalších opatření. Realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti Úřadu práce. Bližší specifikace podporovaných aktivit je uvedena v příloze Popis podporovaných aktivit ZDE. Žádosti o dotaci mohou podávat neziskové organizace, obce, ale také obchodní korporace, OSVČ či školy a školská zařízení. K dispozici je více než 2 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 2 189 850 Kč a míra dotace dosahuje 85 % způsobilých výdajů.

Žádosti do výzvy Podpora zaměstnanosti jsou přijímány do 30. 11. 2018 (do 12:00). Informace k výzvě včetně potřebných dokumentů jsou k dispozici na webu MAS ZDE. 

Druhá vyhlášená výzva podporuje sociální začleňování a poskytování vybraných sociálních služeb. Rozsah možných realizovaných aktivit je velice široký, jedná se např. o programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody či aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Dále lze podpořit komunitní sociální práci a komunitní centra a vybrané sociální služby (zejména terénní a ambulantní). Blíže k podporovaným aktivitám ZDE.  Oprávněnými příjemci dotace mohou být obce, neziskové organizace, obchodní korporace a další. Alokace finančních prostředů na tuto výzvu přesahuje 4 mil. Kč, maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 4 379 710 Kč. 

Příjem žádostí do výzvy Sociální služby a sociální začleňování bude ukončen dne 14. 12. 2018 (ve 12:00). Informace k výzvě včetně potřebných dokumentů jsou k dispozici na webu MAS ZDE. 

 

<< Zpět na předchozí stránku

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím