Aktuality

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020. V letošním roce je možné žádat o dotaci v těchto dotačních titulech:

 

 

DT B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 1. - obnova školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 2. - obnova školních tělocvičen
 • dotace až 70 % způsobilých výdajů
 • min. 500 tisíc, max. 5 mil. Kč na jednu akci

 

DT D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 1. pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp se umístila v celostáním kole Oranžové stuhy nebo se umístila na 1.-3. místě v celostátním kole této soutěže.

 

DT H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

 1. obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť
 2. dětských hřišť
 • dotace až 70 % způsobilých výdajů
 • min. 100 tisíc, max. 2 mil. Kč na jednu akci

 

DT I - Podpora dostupnosti služeb

 1. prostory pro provozování služeb základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchodní obslužnosti (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s "Pošta partner" - prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele!
 • dotace až 70 % způsobilých výdajů
 • min. 100 tisíc, max. 2 mil. Kč na jednu akci

 

DT K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

      podporovány budou akce zaměřené na:

 1. prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem
 2. výměnu zkušenosí při přípravě projektů zamřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálnním dosahem
 3. odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce
 • dotace až 70 % způsobilých výdajů
 • min. 100 tisíc, max. 200 tisíc Kč na jednu akci

 

Žádosti o dotaci je možné podávat do 17. 2. 2020 a podávají se přes aplikaci IS DIS ZAD na této adrese: http://www3.mmr.cz/zad a následně poštou, fyzicky či datovou schránkou na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací k výzvě je zde: na stránkách MMR, v Zásadách podprogramu a ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

Pokud máte zájem o více informací neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@humpolecko.cz

<< Zpět na předchozí stránku

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím