Aktuality

Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích
Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun. „Obnova...Číst dál...

Místo, kde žijeme (2015–2016) - grant Nadace Via
Místo, kde žijeme (2015–2016) - grant Nadace Via

Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Uzávěrka grantové výzvy je 30.6.2015. Grant je zacílen na úpravu veřejného prostranství, které se stane základnou pro další růst obecního společenství. Žádat mohou: - neziskové organizace...Číst dál...

Seminář DOTACE 2015 Kraj Vysočina
Seminář DOTACE 2015 Kraj Vysočina

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) si vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, dovolují pozvat na semináře pro zemědělce a odbornou veřejnost v kraji Vysočina. Tématické zaměření semináře bude "dotace v a po...Číst dál...

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020 - na co půjde žádat přes MAS?
Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020 - na co půjde žádat přes MAS?

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ – CLLD jako integrovaný nástroj IROP. Místní akční skupina (MAS) spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. V rámci Integrovaného regionálního...Číst dál...

LXIV. výzva MŽP - OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
LXIV. výzva MŽP - OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 4 - Výzva je určena na nákup technologií na separaci a zpracování komunálního odpadu, zařízení na překládání směsného KO, nákup zařízení na dotřídění komunálního odpadu, nákup svozového vozidla ke sběru separovaného komunálního odpadu,...Číst dál...

Harmonogram přednášek na 2.pololetí v rámci projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově
Harmonogram přednášek na 2.pololetí v rámci projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově

V rámci projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově jsou na druhé pololetí připraveny další přednášky ve dvou programech. Prvním programem jsou Základy podinikání a druhým programem v tomto pololetí jsou Základní ICT dovednosti tedy práce s PC. O...Číst dál...

Setkání starostů obcí z územní působnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka
Setkání starostů obcí z územní působnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Dne 9.2.2015 od 15:30 se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec uskuteční setkání starostů obcí z územní působnosti místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka. Setkání se uskuteční v rámci projektu MAS jako nástroj spolupráce...Číst dál...

Společnost pro rozvoj Humpolecka se připojila ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS
Společnost pro rozvoj Humpolecka se připojila ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS

Připojte se ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020. SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ze dne 20. 1. 2015 V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu...Číst dál...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím