Místní akční skupina
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA oficiální webová prezentace

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Více informací na NSMAS ČR.


Aktuality

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018
16.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018. V letošním roce je možné nově žádat o dotaci v těchto dotačních titulech: DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku DT č. 2...

Výzva MŠMT na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
12.10.2017

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. V našem území, ORP Humpolec, budou...

Veletrh pracovních příležitostí v Pelhřimově
06.10.2017

Okresní hospodářská komora Pelhřimov (OHK) pořádá v úterý 7. listopadu 2017 Veletrh pracovních příležitostí. Akce je určena jak pro zaměstnavatele, tak uchazeče a zájemce o zaměstnání, žáky, studenty posledních ročníků a absolventy škol. Cílem...

Aktualizace pravidel PRV pro CLLD
04.10.2017

Dne 2. 10. 2017 byla ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schválena aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění...

Informace k vyhlašování výzev MAS v rámci Programu rozvoje venkova
29.09.2017

Ministerstvo zemědělství vydalo tiskovou zprávu týkající se vyhlašování výzev MAS pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro rok 2017/2018....
Dlouhodob� předpov�� po�as�