Místní akční skupina
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA oficiální webová prezentace

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Více informací na NSMAS ČR.


Aktuality

Schůzka potenciálních členů pracovních skupin projektu plánování sociálních služeb
13.09.2017

V úterý 12. září 2017 se uskutečnila informační schůzka pro potenciální členy pracovních skupin projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec. Hlavním předmětem jednání bylo finální sestavení členských týmů jednotlivých pracovních...

Evropský týden mobility 2017 v Humpolci
06.09.2017

Od úterý 19. září do soboty 30. září 2017 se můžete v Humpolci a okolí zúčastnit několika zajímavých akcí, a to v rámci události Evropský týden mobility. Aktivity pořádá město Humpolec ve spolupráci s dalšími organizátory pod záštitou Národní sítě...

Školní zahrady z NPŽP
06.09.2017

Ministerstvo Životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu č. 16/2017. Cílem této výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků ZŠ s vyšším využíváním kontaktu s přírodním...

Informační schůzka k projektu Komunitní plán sociálních služeb
05.09.2017

V úterý 12. září 2017 se uskuteční informační schůzka pro potenciální členy pracovních skupin projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec. Na setkání bude mj. projednáváno sestavení pracovních skupin projektu či návrh témat...

Schválena strategie rozvoje MAS Humpolecko
04.09.2017

Ve středu 23. srpna 2017 byla finálně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD) MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Strategie úspěšně prošla všemi hodnotícími procesy Řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, v...
Dlouhodob� předpov�� po�as�