Místní akční skupina
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA oficiální webová prezentace

Konference Sociální podnikání 3. 11. 2016

Článek o konferenci a fotografie si můžete prohlédnout v aktualitách


Aktuality

Tisková zpráva o místních akčních skupinách
02.12.2016

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin...

Nový předseda a místopředseda MAS
30.11.2016

V pondělí 28.11. 2016 se uskutečnilo mimořádné zasedání Rady spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. Na tomto jednání byla zvolena novým předsedou spolku společnost PTL, s. r. o. zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou Ph.D. Novým...

Pozvánka na Valnou hromadu MAS
23.11.2016

Zveme Vás tímto na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., které se bude konat v pondělí 28.11.2015 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Humpolec. Program jednání: 1. Zahájení Valné hromady,...

Podpora zeleně v obcích
22.11.2016

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory podle podmínek Národního programu Životní prostředí. Cílem této Výzvy je podpora zachování a...

Peníze na ekologická auta - pro obce a kraje
11.11.2016

Byl zahájen příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem. Cílem této výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon a přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví. Žádat se může na:...
Dlouhodob� předpov�� po�as�