Místní akční skupina
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA oficiální webová prezentace

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Více informací na NSMAS ČR.


Aktuality

Výzva na: Zlepšení kvality zeleně
12.07.2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 60 na podávání žádostí o podporu z OPŽP 2014–2020. Výzva se týká prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Základní informace: -...

Velký zájem o dotace z MMR
12.01.2017

Dne 30. 12. 2016 byl ukončen příjem žádostí do Programu rozvoje venkova 2017, který byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj v polovině října 2016. Tento program je u žadatelů velmi oblíbený. Celkem bylo přijato 2 142 žádostí, ve kterých žadatelé...

Aktualizace pravidel pro konečné žadatele MAS z PRV 2014–2020
15.12.2016

Dne 9. 12. 2016 byly ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schváleny aktualizace Pravidel, které se týkají implementace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Programu rozvoje venkova v období 2014–2020. Jedná se o: Pravidla 19.2.1...

Tisková zpráva o místních akčních skupinách
02.12.2016

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin...

Nový předseda a místopředseda MAS
30.11.2016

V pondělí 28.11. 2016 se uskutečnilo mimořádné zasedání Rady spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. Na tomto jednání byla zvolena novým předsedou spolku společnost PTL, s. r. o. zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou Ph.D. Novým...
Dlouhodob� předpov�� po�as�