Místní akční skupina
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA oficiální webová prezentace

Konference Sociální podnikání 3. 11. 2016

Hotel Kotyza, Horní náměstí 5, Humpolec.
Pozvánku a program naleznete zde.
Přihlášky na konferenci můžete zasílat na email: info@humpolecko.cz


Aktuality

Výzva na demolice chátrajících budov
20.10.2016

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu Podpora revitalizace území. Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřen na podporu demolic budov v...

MMR vyhlašuje nové kolo dotačního titulu PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017
18.10.2016

Dne 17.10.2016 schválila ministryně Karla Šlechtová nové kolo dotačního titulu MMR ČR na Podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017. Příjem žádostí do nového kola PORV 2017 je přes elektronickou aplikaci IS DIS ZAD MMR spuštěn dne 18.10.2016 a...

Byl spuštěn příjem žádostí pro 3. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020
13.10.2016

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímá od 11. října 2016 žádosti pro 3. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Budou podporovány: investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, investice na inovace a projekty...

Nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod
07.10.2016

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spouští zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Dotace jsou určeny na...

Trhy regionálních produktů pokračují i v září
02.09.2016

Vzhledem k zájmu prodejců i nakupujících byly přidány další dva termíny Trhů regionálních produktů v září, které navazují na poslední srpnový termín a pokračují ve 14tidenním intervalu. Termíny trhů v září jsou naplánované na 9.9. a 23.9. opět od...
Dlouhodob� předpov�� po�as�