Místní akční skupina
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA oficiální webová prezentace

Nová adresa kanceláře: Hradská 285, Humpolec
Od 1. 5. 2016 máme kancelář na nové adrese Hradská 285, Humpolec, která je vzdálena necelých 200 metrů od sídla MAS na MěÚ Humpolec.


Aktuality

Zateplování budov a snižování energetické náročnosti
18.08.2016

Od 1.9 2016 bude možné podávat žádosti do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Cílem výzvy 39 je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve...

Až 700 milionů korun z peněz EU na ochranu přírody a krajiny
17.08.2016

Ministerstvo životního prostředí otevřelo dvě výzvy (výzva 32 a 33) k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokud chcete pomoci se zpracováním žádosti o dotaci, neváhejte se obrátit na kancelář MAS Humpolecka....

MŽP vyhlašuje výzvu na Předcházení vzniku komunálních odpadů
02.08.2016

Ministerstvo živolního prostředí prostřednictvím OPŽP - Operačního programu Životní prostředí vyhlašuje výzvu, která má omezit nárůst biologicky rozložitelného komunálního odpadu a textilního odpadu. Pokud chcete pomoc se zpracováním žádosti o...

3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
01.08.2016

Dne 29.7.2016 bylo vyhlášeno 3. kolo příjmů žádostí Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 do 31. října 2016 13:00. Pokud chcete pomoc se zpracováním žádosti o dotaci,...

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
13.07.2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Cílem nového programu je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele České republiky. S nedostatkem kvalitní pitné vody se v současnosti...
Dlouhodob předpov poas